Bảng Giá Các Gói Thiết Kế Logo Mới Nhất 2021

– Tư vấn thương hiệu: Chiến lược thương hiệu, Thiết kế thương hiệu.

– Thiết kế thương hiệu: Đặt tên thương hiệu, Thiết kế logo, Hệ thống nhận diện thương hiệu.

– Thiết kế sáng tạo: Thiết kế Profile, Catalogue, Brochure, Thiết kế Namecard, Bao thư, Thiết kế bao bì, Thiết kế website.v.v…- Truyền thông thương hiệu: Kế hoạch truyền thông, Kích hoạt thương hiệu, Internet Marketing

Thanh Toán Tiện Lợi

CÁC PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG SHINHAN BANK : 700010740180

CHỦ TÀI KHOẢN: LÊ MINH HIẾU

TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG VIETCOM BANK : 1021583258

CHỦ TÀI KHOẢN: LÊ MINH HIẾU

SỐ MOMO : 0933661640

CHỦ TÀI KHOẢN: LÊ MINH HIẾU

Nội dung chuyển khoản mọi người ghi rõ tên Job hoặc nhắn tin cho Admin sau khi chuyển khoản, xin cảm ơn.

Ảnh minh họa