Logo - Tem nhãn - Bộ Thương Hiệu Quang Tâm Trầm Hương

Quang Tâm Trầm Hương

Hệ thống nhận diện thương hiệu là sự diễn đạt bản sắc của một công ty thông qua các thông điệp hình ảnh, ngôn ngữ, màu sắc, cách thức truyền thông… Mục tiêu của hệ thống nhận diện thương hiệu không chỉ là tạo sự nhận biết, sự khác biệt, thể hiện cá tính đặc thù doanh nghiệp mà còn nhắm đến việc tác động đến nhận thức, tạo cảm giác về quy mô của doanh nghiệp là lớn, tính chuyên nghiệp cao của doanh nghiệp đối với khách hàng và công chúng. Các bạn xem thử bộ thương hiệu bên dưới đủ điểm nhấn khác biệt chưa nhé !!