LOGO GERMANY ODYSSEY CAMPS

Thiết kế Logo cho Trung tâm dạy tiếng Đức và đào tạo các chương trình ngoại khoá ngoài trời như cắm trại,đào tạo kỹ năng sống cho các học sinh.