LOGO DAHANDA

Logo thương hiệu Dahanda – tiếng Hàn Quốc phát âm có nghĩa là ” Làm mọi việc”, hỗ trợ mọi vấn đề cho người Hàn Quốc sinh sống tại Việt Nam như các lĩnh vực giấy tờ, nhà ở…..