Logo ABC Pictures

ABC Pictures

ABC Pictures là công ty sản xuất đa nội dung, đa thể loại, đa nền tảng, trong đó, ĐIỆN ẢNH là thế mạnh. Dẫn đầu thị trường Việt Nam về số lượng phim (16 phim) và cả doanh thu đem về hơn 1.000 tỷ.

Thiết kế Logo mới giống như là một chiếc áo mới cho thương hiệu, giá trị cốt lõi , mục tiêu thể hiện rõ trên từng nét Design. Những thông điệp ý nghĩa từ Logo bạn có nhận ra những thông điệp đó là gì không ?