Bánh Mỳ Thổ Nhĩ Kỳ

Client

Doner Kebab

Một chiếc thiết kế khá đói bụng của designer Le Minh Hieu

Logo ABC Pictures

Logo ABC Tech